КОМПАНИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Эрдэнэдрийлинг ХХК нь 2003 оноос эхлэн өрөмдлөгийн цогц үйлчилгээ, судалгаа шинжилгээний ажлыг уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлж байна. Эрдэнэдрийлинг ХХК нь харилцагч байгууллагуудынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, өргөн сонголт бүхий өрөмдлөгийн үйлчилгээг санал болгодог. Бид өрөмдлөгийн уламжлалт арга барилаас гадна захиалагч байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдэд зориулан өөрсдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж, үйлчилгээнийхээ чанарыг тасралтгүй сайжруулан ажиллаж байна.

АЛСЫН ХАРАА

БИД – ДЭЛХИЙД ӨРСӨЛДӨГЧ МОНГОЛЫН БАХАРХАЛ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дэвшилтэт техник, технологи эзэмшиж, эрдэс баялагийн салбарт өрөмдлөгийн үйлчилгээ, хайгуул судалгааг олон улсын стандарт, хэрэглэгчийн онцгой хэрэгцээнд нийцүүлэн, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн гүйцэтгэх

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Өрөмдлөгийн цогц үйлчилгээ, хайгуул судалгааг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, Олон улсын стандартын үзүүлэлт, шаардлага, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн, байгаль орчинд ээлтэй, чанартай, найрсаг, шуурхай үзүүлэх нь “Эрдэнэдрийлинг” ХХК-ийн чанарын бодлого болно. Бид үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ, хууль тогтоомж, олон улс болон үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлага, өөрийн шинэ санаачлагаар сайжруулан, хэвшүүлсэн тогтолцоогоо ханган биелүүлэхийн тулд бүх ажил, үйлчилгээгээ хянаж байхаар чанарын удирдлагын тогтолцоог олон улсын стандартуудын дагуу бүрэн хэмжээгээр баримтжуулж, хэрэгжүүлж, байнга сайжруулж байх болно.