POWER 6000

ТАНИЛЦУУЛГА

POWER6000 өрмийн машин нь гүний худгийн өрөмдлөгт илүү тохиромжтой боловч тэсэлгээний өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэх бүрэн боломжтойгоор үйлдвэрлэгдсэн универсаль өрмийн машин юм. Өрмийн машины эд анги, тоног төхөөрөмжүүд болон удирдлагын системийг аюулгүй байдал болон нарийн зохион байгуулалтайгаар шийдэж өгсөн учир өрөмдлөгийг хийхэд амар бөгөөд аюулгүй болгож өгсөн. POWER6000 өрмийн машинд өргөгч механизмыг суурьлуулж өгснөөр тээвэрлэлт хийхэд хялбар болгож өгсөн.

ӨРМИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
  • Өөрийн хүчин чадлаар: 200м
  • Нэмэлт booster-тэй: 400м
  • Компрессортой: 600м
  • Татах хүч: 16тн
  • Өрмийн толгойн даралт: 8тн
  • Өрмийн толгой явалтын хурд: 1.4м/сек
  • Өрмийн жин: 11тн