ИНЖЕНЕР ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Зөвлөгөө авах

Enginer

Танайх гүний худаг гаргадаг уу?

Гүний худагт ямар хоолой хэрэглэдэг вэ?

Уст цэгийн хайгуулыг хэрхэн хийдэг вэ?

Уст цэгийн хайгуул хийхэд ямар үнэтэй байдаг вэ?