Hүүрсний давхаргийн метан хийн явуулын лабораторитой боллоо

Эрдэнэдрийлинг компани 2019 оноос АНУ-ын “Coal Gаs Тehnology” компанитай  хамтран олон улсын стандартад нийцсэн Hүүрсний давхаргийн метан хийн явуулын лабораторийг байгуулж, нүүрсний хийн хэмжилт, судалгааны ажлыг АНУ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран гүйцэтгэж эхэллээ.

 

 

 

Call Now Button